De flesta människor ser fram emot att gå i pension. Att arbeta är naturligtvis roligt, tillfredsställande och utvecklande på många sätt, men det ger mindre utrymme för annat. När man avslutat sitt sista år inom arbetslivet brukar man därför vara glad över att kunna åka och fiska, resa eller hitta på annat skoj när man än önskar.

Men under senare år har vi kunnat se en helt annan trend. Allt fler seniorer föredrar att fortsätta arbeta även efter att de nått pensionsåldern. Vad beror det här fenomenet på och hur kan seniorer arbeta på bästa sätt?

Varför vill allt fler seniorer vara kvar på arbetsmarknaden?

Det kan finnas flera anledningar till att seniorer vill fortsätta arbeta. Många upplever att de mår bättre av att jobba, medan andra gör det av nödvändighet. Nedan diskuterar vi några vanliga orsaker.

Extra inkomster

Många seniorer arbetar för att få in mer pengar. Det är ganska självklart, med tanke på att flertalet svenska pensionärer har ganska begränsade inkomster. Att ta lån hos Lånakuten kan hjälpa ibland, men på lång sikt är det inte någon lösning på problemet. Man behöver helt enkelt någon form av arbete för att förbättra sin ekonomi. Att kunna jobba ett par timmar i veckan kan resultera i några extra tusenlappar varje månad, vilket man oftast inte tackar nej till om man har låg pension. Med tanke på att antalet fattigpensionärer ökar är det inte konstigt att allt fler seniorer vill fortsätta arbeta.

Roliga aktiviteter

Andra seniorer arbetar för nöjes skull och för att fortsätta vara aktiva. Att plötsligt ha en massa fritid kan kännas tråkigt, framför allt om man är van vid att arbeta heltid. Som anställd upplever man ofta att man är behövd på sin arbetsplats och det är naturligtvis en positiv känsla. Det är en sak att se fram emot pensionen, men när man väl är där kan den kännas mer monoton än avkopplande.

Breda kunskaper

En tredje grupp seniorer vill dela med sig av sina breda kunskaper. Många är högutbildade individer med spetskompetens inom specifika områden och de hjälper gärna t.ex. nystartade företag. När man bär omkring på värdefulla kunskaper kan det kännas tråkigt att låta dem gå till spillo.

Hur kan seniorer arbeta på bästa sätt?

Som senior är det särskilt viktigt att balansera arbete med fritid. Visst kan det kännas bra att jobba några timmar i veckan, men man bör komma ihåg att även tänka på sin hälsa. Ett arbete medför bl.a. ett ansvar att gå ut under kalla dagar, hantera stress och lösa eventuella problem med arbetskamrater. Det kan vara jobbigt även när man är ung, men på äldre dagar bör man tänka lite extra på det fysiska och mentala välbefinnandet. Försök därför att hitta en bra balans mellan arbete och vila – det vinner du på i längden!