Att på något sätt arbeta som pensionär är en ur ekonomiska aspekter bra sak att göra. Som pensionär har du avsevärt sänkta skatter och avgift...

Read More

Starta företag som pensionär

Med en högre pensionsålder blir det allt fler seniorer som stannar kvar i arbetslivet, och det finns klara fördelar med att fortsätta jobba och at...

Read More

Stanna kvar i arbetslivet

Det sägs ofta att arbetsmarknaden hör till de yngre generationerna och att äldre människor vid något tillfälle måste stiga åt sidan för att g...

Read More

Varför anställa äldre?

Ju mer åren går desto längre behöver man arbeta innan man kan gå i pension. Det behöver inte enbart vara negativt utan kanske är det en etapp o...

Read More

Seniorer i arbetslivet

Om du är senior men ändå känner att du inte vill avsluta ditt arbetsliv så finns många möjligheter för dig att fortsätta arbeta. I dagsläget...

Read More

Jobb som passar seniorer

inkzine