Det där att gå i pension kanske känns skönt och bra för en del, men det finns också många som gärna vill fortsätta jobba lite till. Kanske inte heltid och kanske inte med precis samma saker som tidigare, men ändå något där kunskap och energi kan tas tillvara och kanske vara till nytta för andra.

Vilka jobb passar för en senior?

Det finns förstås inget bestämt svar på det eftersom alla seniorer är olika. Däremot finns det kanske vissa branscher som i större utsträckning än andra erbjuder jobb för seniorer. Den som är vårdutbildad kanske kan fortsätta jobba inom vården ibland. Inte minst under pandemin har det behövts extrapersonal på olika avdelningar.

Den som har någon eftertraktad specialkunskap kan fortsätta att dela med sig av kunskaperna som någon form av konsult. Kanske hålla föreläsningar eller bidra till utredningar inom området. Det går utmärkt att starta eget företag som senior för den som vill. Då går det bra att själv bestämma arbetstiden också. För de flesta vill ju också få tid över till livets guldkanter och det finns många lockande erbjudanden på https://seniordeal.se/ för den som till exempel vill resa till riktigt bra pris.

Seniorjobb som hobby

Många har ju sedan tidigare en hobby också. Kanske påta i trädgården eller snickra på stugan. Det här är också sådant som efterfrågas på många håll. De där ganska enkla tjänsterna som kan verka enkla men ändå inte är det för alla. Det finns ett flertal bemanningsföretag som specialiserat sig på det här. De anställer alltså seniorer som då får möjlighet att välja bland inkomna uppdrag av olika slag. Det brukar vara populärt att dels tillhöra en jobbgemenskap, dels komma ut och möta andra människor ibland samtidigt som tillfredsställelsen är stor med att fortsätta göra verklig nytta och samtidigt tjäna ihop en extraslant till en spännande utlandsresa.

Volontäruppdrag

Det går förstås också att jobba som oavlönad volontär för den som vill. Koka kaffe på något föreningsmöte eller vara ett stöd för personer som har det besvärligt. En volontär kan också hjälpa till med läxläsning, språkträning eller vara extramormor eller kanske klassfarfar för den yngre delen av befolkningen.

Oavsett vilken form som gäller för uppdragen vittnar många om hur mycket det betyder att fortfarande jobba lite, att vara behövd. Det är ett bra sätt att successivt trappa ner också och för de flesta seniorer är det därför deltid, vikariat eller tillfälliga anställningar som lockar mest.