Eftersom Sverige har drabbats av branscher där det är svårt att rekrytera yngre personal eller personal överhuvudtaget, kan det vara lukrativt för en del pensionärer att ge sig ut i yrkeslivet igen om de vill tjäna extra pengar till sin pension. Denna ”torka” på arbetsmarknaden beror på många olika saker. En anledning är att vissa yrken som förr sågs gynnsamma och bättre, nu har fallit i status, varpå det finns äldre människor som är kunniga men som nu gått i pension. Därför är det vanligt att hitta pensionerade sjuksköterskor, barnmorskor, förskolelärare med mera som kan rycka in när det är personalbrist, och som besitter spetskompetens inom de olika områdena.

Men hur ser då regler för seniorer ut på arbetsmarknaden? Vilka arbetsgivaravgifter gäller och hur ska dessa personer beskattas?

Arbetsgivaravgifter

Om ett företag anställer en senior ska arbetsgivaravgift betalas in till Skatteverket varje månad som vanligt, men summan är då lägre, beroende på när personen är född. Folk som är födda mellan 1938-1952 betyder en arbetsgivaravgift på 16,36 %, medan en person född innan 1938, har avgiften 6,15 %, också kallad särskild löneskatt. Det blir alltså betydligt billigare att anställa en äldre person än en yngre.

Skatt på lönen

Fördelen för en senior att arbeta är också att från och med året som man fyller 66 år, höjs grundavdraget på lönen, vilket betyder att man kan ha en högre inkomst innan man blir tvungen att börja betala en statlig inkomstskatt. Det innebär att jobbskatteavdraget för pensionärer fyllda 66 år, har 20 % i avdrag upp till en inkomst på 100 000 kronor. Beloppet kan vara upp till 30 000 kronor. Detta är naturligtvis lukrativt för seniorer som vill utöka sina dagar med lite arbete. Det som dock är viktigt att veta är att procentsatsen och grundbeloppet hela tiden ändras, beroende på vilken regering som tar makten och det gäller att läsa på med jämna mellanrum för att se de senaste siffrorna.

Går du i pension senare, blir skatten lägre

Staten vill få fler pensionärer att söka sig ut från vardagsrummet och in på arbetsmarknaden istället, åtminstone till en del. Men de vill också uppmuntra äldre människor att ta steget från arbetande till pensionär, en aning senare. Så istället för att leta efter sin drömbostad hos mowido och lämna yrkeslivet för avkoppling, är ett alternativ att helt enkelt fortsätta arbeta. Detta har medföljt att den som går i pension senare, har rätt till en lägre skatt.

Anledningen till detta är att ett så kallat jobbskatteavdrag på din lön när du blir äldre, kommer att minska skatten. Om du arbetar samma år du fyller 66 eller till och med de efterföljande åren så ökar du nämligen ditt jobbskatteavdrag.