Med en högre pensionsålder blir det allt fler seniorer som stannar kvar i arbetslivet, och det finns klara fördelar med att fortsätta jobba och att ta ut så lite pension du kan. En anledning är den ekonomiska biten, en annan är det psykiska måendet. En del säger att de aldrig haft så mycket att göra sedan de blev pensionärer, men det gäller inte för alla.

Om du har en bra utbildning med stor kompetens, kanske en executive mba och lång arbetslivserfarenhet kan du vara väldigt attraktiv på arbetsmarknaden trots stigande ålder. Du har mängder med erfarenheter, kunskap och kontakter att tillföra ett företag så att just din kompetens tas tillvara. Du kan känna dig behövd och nyttig på din arbetsplats eller till och med finna nytt jobb i högre ålder.

Nyttigt att jobba

Det finns klara hälsoeffekter av att jobba och det gäller inte bara för att komma igång efter semestern eller föräldraledigheten, utan det gäller alla, oavsett ålder. Att endast gå hemma och dra och inte göra någonting känns ofta skönt till en början men blir tråkigt efter ett tag, och du kan börja känna och drabbas av ensamhet och depression på grund av isoleringen du utsätts för dagligen. Det är viktigt för självkänslan och det allmänna måendet att känna dig som en del i något, att vara en del av en arbetsplats och känna att du utför någonting viktigt eller meningsfullt.

Många har inga anhöriga inom rimliga avstånd eller familjemedlemmar som har tid att hälsa på, och om du då är pigg och glad i övrigt kan arbetet vara ett sätt för dig att få tiden att gå. Du kommer ut, får frisk luft och rör på dig och får en massa intryck varje dag samtidigt som du får den sociala biten med att träffa andra människor.

Forskningen har visat att ensamhet, depression och nedstämdhet är vanligt hos äldre, både på grund av ekonomi och på grund av att ha hamnat utanför det sociala livet man tidigare hade via sin arbetsplats. Depressioner gör också att sjukdomar som demens kan uppträda tidigare, så att behålla jobbet så länge du kan och orkar, även om det är på deltid istället för på heltid, påvisar klara hälsofördelar. Du håller dig friskare, gladare och aktivare lite längre och slipper sitta ensam hemma och känna dig utanför.

Forskning om att gå i pension pågår

Vid Göteborgs Universitet pågår det just nu forskning om hur människor klarar omställningen det innebär att gå i pension. Våren 2015 startade forskningsprojektet HEARTS som står för Health, Ageing and Retirement Transitions in Sweden. 15 000 personer, 60 – 66 år gamla fick då en inbjudan till att vara med i undersökningen. Vid den första datainsamlingen hade 39 % av personerna svarat. Resultatet visar att det är ganska vanligt att fortsätta arbeta till viss del även efter att personen har börjat ta ut sin ålderspension och var fjärde person som gått i pension upplevde det som negativt att vara pensionär.

För ett bättre mående och en gladare vardag är det alltså viktigt med meningsfull sysselsättning oavsett ålder.