Tack vare människans och samhällets framsteg kan vi skatta oss lyckliga genom att få njuta av ett längre liv. Detta är självklart en ovärderlig utveckling som inte går att sätta pris på. Däremot, precis som med all progression, kommer även sidoeffekter som behöver tas itu med. En åldrande befolkning i en välfärdsstat som vår behöver åtgärder för att säkerställa det system som byggts upp. När gruppen av arbetande i ett samhälle minskar sätter det större tyngd och press på olika sektorer inom samhället som måste öka sin prestation. Då lösningen är enkel och står nära till hands finns det ingen anledning till oro. Förutsättningarna har aldrig varit lika goda som idag – och förtjänsten är stor.

 

Äldre med erfarenhet är idag än mer efterfrågade än förr
Utöver vår ökade livslängd är vi också vid god hälsa allt senare i livet. Resultatet blir att äldre skulle kunna sträcka sin arbetsföra ålder längre än vad tidigare generationer har gjort. Det kan visserligen finnas en oro över hur stora chanserna är att få en anställning i äldre dagar. Förr hade det kunnat vara befogat, men precis som med allt annat har även detta ändrats med tiden. I dessa dagar ser verkligheten annorlunda ut och utsikten för äldre kunde inte ha varit bättre. Både samhället och den politiska viljan är till din fördel. För den som vill fortsätta att vara en del av arbetsmarknaden är det en ljus framtid som väntar.

Small business owner in Santiago, Chile

 

Lösningen finns i orsaken till problemet
I grund och botten är det en viktig fråga som baserar sig på individens rätt till sitt egna val. De orsaker som driver människor att arbeta längre varierande. För vissa är det en nödvändighet att förbättra sin pension medan andra helt enkelt vill fortsätta att arbeta och känner att de har mycket mer att ge. Samhället förändras ständigt och vi måste alltid vara beredd på att anpassa oss efter de förändringar som uppstår längs med vägen. Lyckligtvis kan denna utveckling innebära positiv framgång istället för den mer dystra prognos vi är vana vid. Lösningen finns till hands och tack vare konsultföretag specialiserade inom området som exempelvis Senior Work blir detta en möjlighet.