Trots att seniorer med sin erfarenhet i många fall är en eftertraktad tillgång finns det meningsskiljaktigheter på vissa fronter. Sedan 2009 har det funnits en lagstiftning mot denna form av diskriminering och den har visat sig vara effektiv. Den totala mängden anmälningar har ökat medan anmälningar relaterade till arbetslivet verkar minska något sett från 2014. Denna goda nyhet kan även ha ett samband med att fler arbetsgivare inser att anställda med mer kunskap och erfarenhet gynnar arbetsplatsen. Det är för tillfället oklart om vissa branscher drabbas olika hårt av åldersdiskriminering. Att antalet fortsätter sjunka är ett stort steg framåt. Det är troligt att det kommer att fortsätta på grund av arbetsmarknadens behov. Med detta sagt behöver man inte oroa sig i onödan över arbetsmarknaden bara för att man är äldre.

Job interview

 

Forskning till sitt stöd
För att reda ut situationen sker nu forskning på området. Göteborgs Universitet forskar för tillfället om äldre och åldrande samt deras förhållande till arbetsmarknaden. Tidigare har vi även kunnat ta del av undersökningar som pekar på en större produktivitet bland seniorer. Eftersom den demografiska fördelningen förändras påverkar det i sin tur samhällets resurser. Det behövs fler människor som arbetar senare i livet. De konsekvenser som uppstått av vår ökade livslängd har fått olika intressenter att engagera sig för att lösa problemet. Ämnet är även aktuellt bland politiker som ser nödvändigheten att hålla människor i arbete i en större omfattning. De åtgärder som satts i verk kan förhoppningsvis leda till bättre information och mer engegemang bland arbetsgivare.

 

Inte bara äldre som drabbas av åldersdiskriminering
De äldre är inte ensamma i sin sits, unga arbetssökande har även de utsatts för åldersdiskriminering. Däremot blir det lite mer komplicerat när det kommer till unga eftersom att det finns andra variabler att bedöma. Till exempel brukar det cirkulera en myt om att äldre snor de ungas jobb, något som inte stämmer. Det finns en utbrett misstro bland unga som hindrar dem från att ta jobb de inte vill ha, även om det erbjuds. Intresset för rekryteringsmässor och motivationen för arbetssökande tycks också vara lägre i denna grupp. Detta gör problemet mer komplext och pekar på det hela som två separata frågor. Vad vi däremot kan avgöra är att båda leder till en minskad närvaro på arbetsmarknaden, något som är ytterst viktigt att vi lyckas vända. Med detta i åtanke känns det rimligt att åldersdiskrimineringen kommer minska drastiskt för att uppfylla de behov vi står inför.