Bemanningsföretagen har sedan 1990-talet blivit allt fler och allt större på den svenska arbetsmarknaden, och vissa av dem har riktat in sig på en särskild grupp människor när de rekryterar och erbjuder tjänster till sina kunder, nämligen pensionärer. En större andel av landets pensionärer än man skulle kunna tro är nämligen inte helt beredda att luta sig tillbaka och sluta jobba, trots att de har uppnått pensionsåldern. De kan då söka sig till dessa bemanningsföretag, som ger dem uppdrag då och då, vilket gör att de kan hålla igång men samtidigt inte behöver gå tillbaka till att arbeta heltid.brush-1034901_960_720

Bemanningsföretagen är noga med att poängtera de fördelar som både företag och privatpersoner kan dra från att anlita en pensionär, till exempel att de är flexibla och tillgängliga, och kan komma med mycket kort varsel, samt att de har lång erfarenhet inom sina respektive branscher. En annan faktor som har lett till att pensionärer blir allt populärare inom bemanningsföretagen är rot- och rutavdragen, som gör det lättare för privatpersoner att anlita hjälp i hemmet i olika former. De kanske vanligaste tjänsterna som utförs av pensionärer är nämligen hemnära tjänster som städning, målning, renovering, eldragning och trädgårdsarbete. Det är också vanligt att pensionärer arbetar inom äldrevården och hemtjänsten via ett bemanningsföretag. Om du letar efter en städfirma som kan hjälpa dig med hemstädning, kan du hitta en städfirma som passar dig på Qleano.se, oavsett om du föredrar att pensionärer eller folk i arbetsför ålder utför städningen. En annan aspekt som kan locka privatpersonar att anlita en pensionär för en hemnära tjänst som städning eller målning är att man med säkerhet kommer att få dit någon som är glad och positiv, eftersom pensionärerna arbetar för att de har valt att göra det, och inte för att de måste.

Att antalet pensionärer som är anställda hos hemserviceföretag har ökat de senare åren kan man konstatera, men det finns inga siffror på exakt hur stor ökningen är, eller hur stor den kommer att bli. De som arbetar i branschen för bemanningsföretag ser det dock som positivt att pensionärerna återvänder till arbetet, då de är en bra resurs.