Ju mer åren går desto längre behöver man arbeta innan man kan gå i pension. Det behöver inte enbart vara negativt utan kanske är det en etapp och en del av utvecklingen. Just nu sker det en väldigt progressiv digitalisering av samhället och med det förändras även jobbsituationen samt jobbmöjligheterna. Många ser det som negativt då en hel del arbeten försvinner som nu kan utföras av maskiner eller annan teknik. Men bara för att en del arbeten försvinner betyder det inte att jobbalternativen minskar utan med digitaliseringen av samhälleet skapas det även nya jobb.

Arbetsuppgifterna förändras med tiden

Förr i tiden var det jobb som var mer fysiskt krävande då det ofta skedde nere vid varvet eller hamnen. Det var jobb som krävde att man kunde bära tungt och kanske inte alltid på rätt sätt. Huvudsaken var att jobben blev gjort vilket resulterar i att en av tio uppmanas att gå i pension innan 65 just för att förslitningsskador kan ha uppstått. När man tittar tillbaka på Sveriges och världens historia så har det gått i olika etapper. Nu står man med båda fötterna i nästa etapp som är digitalisering av världen men har kvar lite av hälen i det föregående.

Vissa yrken är odödliga

I framtiden spås åldern för pension att höjas från 65 då framtidens jobb i sig inte lär bli lika krävande som tidigare. Idag är det stort behov av människor som är kunniga inom dator och teknik. Människor som kan bygga en hemsida på några sekunder och som kan bygga de maskiner som behövs för att få industrierna att gå runt. Det är inte längre fokus på det tunga fysiska jobbet som dagens seniorer en gång i tiden utrett. Dock är yrken som till exempel tandläkare eftertraktat trots den nya etappen då sockerkonsumptionen spås öka drastiskt. Ju mer stilla sittande människor blir framför datorn desto mer ökar suget för godis och andra sötsaker.