Enligt en undersökning som AMF genomförde år 2013 hade många av landets pensionärer velat arbeta längre om de haft möjlighet – faktiskt så många som en femtedel. Många av de yngre pensionärerna menar också att de gärna skulle vilja jobba igen, om det fanns möjlighet för dem att arbeta deltid. Den perfekta lösningen för dessa nyblivna pensionärer är att starta ett eget företag.

Förutsatt att de har arbetat inom ett yrke där konsultarbete är möjligt, är eget företagande svaret på det som många pensionärer uppenbarligen eftersöker. Som egen företagare har man möjlighet att styra helt själv i vilken utsträckning man vill jobba – 25 procent, 50 procent, 75 procent eller kanske heltid? Om man bara vill ta några enstaka uppdrag då och då för att aktivera sig och hålla sin kompetens uppdaterad går det också bra. Att vara egen företagare innebär att man kan fortsätta att arbeta längre, utan att man för den skull är hindrad att göra sådant man vill göra under sin pension, som att resa, åka runt på sin gräsklippare och ta hand om trädgården, eller bara koppla av. Till skillnad från en anställning, då man är bunden av den semester och ledighet man får av arbetsgivaren, kan man som egen företagare helt styra själv när man vill ta semester, och vilka timmar på dagen man ägnar åt arbete.rest-105066_960_720

Många av de faktorer som gör det svårt att få en anställning som pensionär eller äldre försvinner också då man arbetar som frilans. De företag som undviker att anställa en äldre person, som bara har några få år kvar i arbetslivet, kan utan problem anlita en sådan person för ett enskilt projekt, och föredrar antagligen till och med en sådan person, eftersom han eller hon har mer erfarenhet än de flesta i sin bransch.

Genom att starta eget företag kan man också bibehålla och utöka sitt kontaktnät, både av sociala och professionella kontakter. Andra vanliga anledningar till att pensionärer vill fortsätta jobba är att känna sig behövda och bidra till samhället, och genom att utföra uppdrag man anlitas för som frilans, och genom att fortsätta betala skatt, gör man båda dessa saker som egenföretagare. Genom att vara egenföretagare får man med andra ord alla fördelar med att fortsätta jobba efter pensionen, men inga av nackdelarna.